Polityka Prywatności

Sprawdzony i bezstronny ranking stworzony przez:

Marcin Andrzejewski (Ekspert w dziedzinie kasyna)

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników tej Strony. Właścicielem i administratorem Danych Osobowych Użytkowników odwiedzających tę stronę jest właściciel strony kasynainternetowe.org. W razie wszelkich wątpliwości co do niniejszej Polityki Prywatności zachęcamy do kontaktu z właścicielem Strony.

Najważniejsze definicje

Poniżej przedstawiamy najważniejsze definicje ujęte w niniejszej Polityce Prywatności:

 • Dane Osobowe – informacje, które bezpośrednio lub pośrednio pozwalają na identyfikację Użytkownika Strony.
 • Inne Dane – wszelkie informację automatycznie zebrane przez Stronę, które zawierają dane uniemożliwiające identyfikację Użytkownika Strony (adres IP, cechy wyszukiwarki lub systemu operacyjnego, kolejność odwiedzanych stron itp.).
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z zasobów naszej Strony.
 • Cookies (Ciasteczka) – małe pliki z danymi, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika.

Przechowywane przez nas Dane

Niniejsza Strona automatycznie zbiera lub przechowuje samodzielnie, lub za pomocą zewnętrznych podmiotów następujące rodzaje Danych Osobowych:

 • Cookies
 • Inne Dane

Wszelkie Dane Osobowe są udostępniane Stronie przez Użytkownika wyłącznie za zgodą Użytkownika Strony.

Wszelkie Dane (jeśli Polityka Prywatności nie informuje w tym aspekcie o wyjątkach), które są pobierane przez stronę, są niezbędne do tego, aby Użytkownik mógł w pełni korzystać z usług tej Strony. Dane Użytkownika nie będą pobierane, jeśli nie zajdzie taka konieczność (wszelkie wyjątki znajdą się w niniejszej Polityce Prywatności).

Cel przechowywania Danych

Gromadzimy Dane Użytkownika, aby umożliwić właścicielowi Strony świadczenie swoich usług oraz w celu analizy tych Danych aby poprawić komfort użytkowania Strony i dostarczyć Użytkownikom wysokiej jakości spersonalizowane treści.

Sposób przetwarzania Danych Osobowych

Strona dba o zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa, których celem jest zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi, przetwarzaniu, modyfikacjom lub zniszczeniu Danych Osobowych. Wszelkie zebrane informacje mogą zostać udostępniane zarówno właścicielowi Strony, a także wskazanym przez niego osobom trzecim lub zewnętrznym podmiotom. Podmiotami zewnętrznymi są wskazane przez właściciela Strony osoby trzecie, które dbają o funkcjonowanie tej Strony. Mogą być nimi dostawcy hostingu, firmy informatyczne, pomoc techniczna i inni. Użytkownik może w dowolnym momencie poprosić o przekazanie mu aktualnej listy zawierającej wyżej wymienione podmioty.

Przetwarzanie Danych Osobowych – podstawy prawne

Dane Osobowe Użytkowników Strony mogą być przetwarzane przez właściciela Strony w przypadku gdy:

 • Użytkownicy wyrazili na to zgodę. W tym przypadku właściciel Strony może przetwarzać Dane do momentu, aż zgoda zostanie wycofana przez Użytkownika
 • zgodnie z niektórymi przepisami prawa, niektóre Dane Osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez właściciela Strony bez konieczności uzyskania zgody od Użytkownika
 • realizacja warunków umowy między Użytkownikiem i Stroną wymaga udostępnienia niektórych Danych
 • właściciel Strony podlega obowiązkowi prawnemu odpowiedniego przetwarzania Danych Użytkowników Strony

Czas przechowywania Danych

To, jak długo będą przechowywane i przetwarzane Dane Osobowe Użytkowników Strony, jest uzależnione od tego, w jakim celu zostały zgromadzone. Wszelkie przetwarzanie Danych Osobowych jest bezpośrednio związane z umową między Użytkownikiem a właścicielem Strony i będzie trwać do momentu, aż cele wynikające z umowy nie zostaną zrealizowane.

W niektórych przypadkach właściciel Strony ma prawo, aby przechowywać Dane Osobowe przez dłuższy czas, jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Wszystkie Dane Osobowe zostaną usunięte w momencie, gdy upłynie wyznaczony i dozwolony czas na ich przechowywanie.

Dodatkowe informacje o przetwarzaniu Danych Osobowych

Strona gromadzi Dane Osobowe Użytkowników w celu:

 • analizy ruchu sieciowego i monitorowania aktywności Użytkownika. W tym celu Strona korzysta z narzędzia Google Analytics, które należy do Google Inc. Główną funkcją Google Analytics jest analizowanie statystyk Strony oraz przetwarzanie zdobytych danych w celu badania sposobu użytkowania Strony.

Prawa Użytkownika

Użytkownicy Strony mają prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie ich Danych Osobowych w dowolnym momencie
 • ograniczenia przetwarzania swoich Danych
 • odmowy przetwarzania swoich Danych
 • dostępu do swoich Danych
 • weryfikacji i modyfikacji swoich Danych
 • usunięcia swoich Danych

Zmiany w Polityce Prywatności

Właściciel Strony może w dowolnym czasie wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Właściciel zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o wprowadzonych zmianach na Stronie, jednocześnie właściciel Strony zachęca Użytkowników do regularnego odwiedzania Strony z Polityką Prywatności.

Jeśli do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności niezbędna jest nowa zgoda Użytkownika, właściciel Strony postara się o jej uzyskanie od Użytkownika. Użytkownik może poprosić właściciela Strony o udzielenie mu szczegółowych informacji na temat gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.